Aleksandra Gronowska

*psychoterapia indywidualna *psychoterapia młodzieży * psychoterapia traumy *doradztwo dla rodziców

Psychotraumatolog Poznań

 • magister psychologii (dyplom UMCS w Lublinie)
 • psychoterapeutka systemowa (certyfikat w 2012 r. Wydany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)
 • specjalista do spraw psychotraumatologii (certyfikat w 2017 r. wydany przez Niemieckojęzyczne Towarzystwo Psychotraumatologii DeGPT oraz Federalną Grupę Roboczą Pedagogiki Traumy)
 • doświadczenie zdobywała pracując m.in. w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym, w domu dziecka, w Fundacji „Dziecko w Centrum” oraz prowadząc własną praktykę psychoterapeutyczną
 • członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • w stałej superwizjii prowadzonej przez doświadczonych psychoterapeutów WTTS

Najważniejsze ukończone szkolenia:

 • Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin, Indywidualnej i Grupowej (łącznie 300 godzin szkolenia)
 • “Systemowy coaching dla rodziców - narzędzia w doradztwie dla rodziców” (60 godzin)
 • “Systemowa terapia dzieci i młodzieży” (144 godziny)
 • “Pedagogika traumy oraz doradztwa specjalistycznego” (168 godzin)
 • „Borderline systemowo” (16 godzin)

Ponadto odbyłam wiele mniejszych kursów i warsztatów z zakresu pomocy dzieciom i młodzieży krzywdzonej, zaniedbywanej, z problemami z regulacją emocji i nadpobudliwością oraz z zakresu wspierania ich opiekunów.

Jak pracuję?

W pracy terapeutycznej i doradczej posługuje się podejściem systemowym, jednak korzystam także z dorobku innych szkół terapeutycznych, dopasowując metody pracy indywidualnie do każdego klienta i jego potrzeb.

Pracując z osobami, które doświadczyły traumy opieram się na najnowszych standardach leczenia, wyodrębniających trzy etapy: stabilizację, ekspozycję i integrację, z powodzeniem łącząc je z podejściem systemowym.

Punktem wyjścia i bazą do pracy terapeutycznej i doradczej są dla mnie zasoby moich klientów. To one są źródłem ich wewnętrznej siły i kluczem do konstruktywnych zmian.

Praca terapeutyczna jest dla mnie podróżą, gdzie we wspólnym dialogu w twórczy sposób staram się z klientem wypracować nowe rozumienie jego sytuacji życiowej i problemów, z których wynikają pomysły na rozwiązania i nowe działania. Dużą wagę przywiązuję do ustalenia celu tej wspólnej podróży, bo to zwiększa prawdopodobieństwo dopłynięcia do właściwego portu.

Uważnie słucham i konsekwentnie dopytuję. Nie oceniam ani nie krytykuję, lecz z dystansem i humorem pokazuję schematy zachowań i myślenia, które podtrzymują problemy. Nie zawsze wszystko udaje się dobrze wyrazić słowami, dlatego oprócz rozmowy korzystam często z rysunku, psychodramy, metafor czy symboli.

Zależy mi, aby klienci kończyli terapię bardziej świadomi siebie i wyposażeni w doświadczenia i umiejętności, które staną się wartościowym bagażem w ich dalszej wędrówce przez życie.

W czym mogę pomóc?

 • doświadczenie traumy (wypadek, urazująca procedura medyczna, trudny poród, zaniedbanie, przemoc)
 • zaburzenia nastroju (np. depresja)
 • sytuacja straty, rozstania, żałoby
 • samookaleczenia
 • zagrożenie samobójstwem
 • zaburzenia lękowe i ataki paniki
 • zaburzenia odżywiania
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia zachowania
 • trudności wychowawcze
 • zaburzenia więzi
 • sytuacje kryzysowe
 • trudności z kontrolą emocji
 • nadmierny stres
 • trudności w podjęciu decyzji, rozstrzygnięciu dylematu
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi lub w relacji z samym sobą
 • trudności adaptacyjne
 • niskie poczucie własnej wartości

Kontakt do mnie*

E-mail: gronowska@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Facebook
Contact

Umów się do psychologa

Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem!

Umów się na wizytę!