Anna Jaśkiewicz – Waloszczyk

*terapia dzieci i młodzieży *diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży *zajęcia wspomagające rozwój dziecka *terapia rodzin

Wykształcenie

Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – Podstawowy kurs Terapii Systemowej Od 9/2018 Zaawansowany Kurs Terapii Systemowej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Wydział zamiejscowy w Poznaniu – Psychologia Specjalność – Psychologia Kliniczna

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu – Socjologia Specjalność- Socjologia rodziny i problemów społecznych

Wyższa Szkoła Bankowa – studia podyplomowa Psychologia Zarządzania
 

Dziecko od zawsze znajduje się w centrum moich zainteresowań.

W pracy zawodowej kieruję się metodyką Evidence Based ( praca oparta na wiarygodnych dowodach naukowych). Łączę aspekty teoretyczne, doświadczenie kliniczne, a także najważniejszy dla mnie fakt, że jestem mamą niespełna 6-letniego Stasia. Bycie rodzicem pozwala mi na codzienną konfrontację swojej wiedzy jako psychologa z praktyką.

Dzieci, ich indywidualność są dla mnie fascynującym obszarem pracy, wciąż do końca nie odkrytym. Ekscytujące jest dla mnie poszukiwanie nowych rozwiązań w sytuacji pojawiających się problemów, nie tylko u moich małych pacjentów i ich rodzin ale i w mojej własnej.

W pracy terapeutycznej posługuję się podejściem systemowym, w którym opieram się i korzystam z zasobów jakim jest rodzina. W zależności o sytuacji korzystam także z innych podejść szkół terapeutycznych, dopasowując metodę do problemu. W swojej pracy kładę nacisk na fakt, aby metoda i wyjaśnienia były rzeczowe i zrozumiałe dla wszystkich stron.

Na co dzień pracuję w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im.W.Degi w Poznaniu na Oddziałach Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. Praca ta wymaga ode mnie dużej elastyczności, cierpliwości, a także niemałej dawki uczuć w stosunku do moich małych podopiecznych. Każdy dzień stawia nowe wyzwania, które wspólnie z rodzicami musimy pokonywać.

Zwrócenie się o pomoc nie jest objawem słabości, wręcz przeciwnie, jest wyrazem miłości i troski do własnego dziecka, ale i siebie.
 

Udział w szkoleniach:

 • „Jak wspierać pacjentów z doświadczeniem parentyfikacji" – Szkolenie IPP
 • „Trening prowadzenia rozmów pomocowych" – Szkolenie IPP
 • „Zaburzenia odżywiania w perspektywie systemowej" – Szkolenie IPP
 • „Terapia jako opowiadanie nowej historii”- Szkolenie IPP

Jak pracuję

 • Pracuję w nurcie systemowym
 • Pracuję według zasad kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji

W czym mogę pomóc?

Specjalizuję się w terapii dzieci i młodzieży.
W szczególności:

 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży
 • badanie rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego
 • zajęcia wspomagające rozwój dziecka
 • porady dla dzieci/opiekunów
 • wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych dla dzieci i opiekunów
 • przygotowanie do operacji
 • diagnoza zaburzeń psychosomatycznych

Kontakt do mnie*

E-mail: waloszczyk@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie