Karolina Kolasa - Nowak

*psychoterapia uzależnień i współuzależnienia *psychoterapia DDA *psychoterapia indywidualna dorosłych *psychoterapia indywidualna młodzieży

Wykształcenie:

 • Studia psychologiczne – dyplom UAM. Specjalność kliniczna: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia,
 • Studium Psychoterapii Uzależnień – Instytut Edukacji i Terapii. Rekomendacja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
 • Certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej – European Association for Transactional Analysis – EATA,
 • Studium Analizy Transakcyjnej – Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION,
 • Studia Podyplomowe z zakresów: przygotowania pedagogicznego, pedagogiki leczniczej, oligofrenopedagogiki.

Wspieram osoby, które chcą odzyskać wewnętrzną równowagę, pokonywać życiowe przeszkody i przekraczać dotychczasowe ograniczenia. Pomagam w porządkowaniu wartości i priorytetów, potrzeb i pragnień oraz poszerzaniu świadomości uczuć.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa (PTP). Swoją pracę poddaję stałej superwizji.
 

W czym mogę pomóc?

 • uzależnienia oraz zachowania mające charakter uzależnienia:
  - alkoholizm,
  - narkomania,
  - seksoholizm,
  - hazard,
  - komputer, telefon, internet;
 • współuzależnienie, czyli pomoc osobom, które przeżywają szereg trudności nie radząc sobie z uzależnieniem bliskiej osoby;
 • DDA, czyli pomoc osobom, które doświadczają w swoim dorosłym życiu przykrych skutków wychowywania się w rodzinie z problemem uzależnienia;
 • trudności w relacjach z bliskimi osobami;
 • trudności w funkcjonowaniu społecznym (nieśmiałość, agresywność, konfliktowość, nadmierna uległość);
 • trudności związane z życiem zawodowym (nadmiar pracy, utrata pracy, wypalenie zawodowe);
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami i stresem;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • kryzys życiowy, przeżywane frustracje;
 • zaburzenia lękowe, fobie, natrętne myśli.

Kontakt do mnie*

E-mail: kolasa@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie