Marika Witkoś

*psychoterapia indywidualna i par *konsultacje seksuologiczne

 • Magister psychologii klinicznej (dyplom UAM, ukończone dwie specjalizacje: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna)
 • Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” (UAM)
 • Aktualnie w procesie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej
 • Certyfikat CPI – Rational Behavior Therapy – RBT/ Racjonalna Terapia Zachowania – RTZ
 • Absolwentka rocznego kursu Wstępu do Myślenia Systemowego (IPP, Poznań)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
 • Członek Nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa
 • Pracuję pod stałą superwizją

Pozostałe szkolenia:

 • Certyfikat „Ciało w stresie”- psychosomatyczna reakcja na traumę" (Wielkopolski Instytut Psychoterapii)
 • „Po burzy (nie) zawsze przychodzi słońce. Praca ze złością u dzieci i dorosłych” - Szkolenie IPP
 • „Zaburzenia odżywania w perspektywie systemowej” - Szkolenie IPP
 • „Wspieranie pacjentów z doświadczeniem nadużycia seksualnego” - Szkolenie IPP
 • „(Gim)Baza wiedzy o terapii nastolatków. Jak wspierać młodzież w wieku 13-18 lat w radzeniu sobie z trudnościami. (96h) ” - Szkolenie IPP
 • „Jak wspierać pacjentów z doświadczeniem parentyfikacji” - ­ Szkolenie IPP
 • „Terapia jako opowiadanie nowej historii” - Szkolenie IPP
 • „Depresja – jak pomóc tym, którzy smucą się za bardzo” - Szkolenie IPP
 • „Uzależnienie – perspektywa systemowa” - Szkolenie IPP
 • „Borderline w ujęciu systemowym” ­- Szkolenie IPP
 • Terapia schematów wg Jeffrey’a Younga (Ośrodek COGITO)
 • „Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele” - zaświadczenie o udziale w programie
 • „Skuteczna komunikacja" - Szkolenie UMP
 • „Techniki pracy z niską samooceną" - Szkolenie
 • Pozostałe szkolenia: Psychodrama, Seminarium z Analizy Transakcyjnej, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju dziecka, Biblioterapia jako twórcza metoda wspierania rozwoju dzieci - warsztaty metodyczne
 • Staż w NZOZ Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej KATHARSIS w Poznaniu

Swoją pracę przede wszystkim dostosowuje do potrzeb klienta i wspólnie ustalonych z nim celów spotkań. Dlatego na początku tak ważna dla mnie jest trafna diagnoza problemu – aby zobaczyć co jest źródłem trudności, w jaki sposób wpływa to na życie codzienne oraz jak można to zmienić.

W trakcie spotkań skupiam się na zwiększaniu zasobów i świadomości tak aby możliwe było wsłuchiwanie się w siebie z większą troską, a tym samym samodzielnie rozpoznawanie i zaspokajanie własnych potrzeb. Wierzę w to, że każdy jest zdolny do wprowadzania zmian i życia zgodnie z własnymi wartościami, pragnieniami i w zgodzie z uczuciami.

W moim przekonaniu rozumienie rodzi zmianę, dlatego towarzyszę klientowi w podróży do poznania siebie, tak aby stał się dla siebie wsparciem Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie potencjał rozwoju, a celem terapii jest jego rozbudzenie i wzmocnienie. Efektem spotkań psychoterapeutycznych jest zdobycie nowego spojrzenia na problem, siebie i świat, rozpoczęcie życia tu i teraz oraz dalszy rozwój siebie.
 

Kontakt do mnie*

E-mail: witkos@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie