Aleksandra Piątek

*Life &Business Coaching *coaching relacji *terapia holistyczna

Psycholog i LifeCoach - Poznań

Aleksandra Piątek, terapia indywidualna dorosłych, terapia par, life&business coaching, coaching relacji (poinformowany traumatologicznie): therapy and coaching in English

Kompetencje coachingowo-terapeutyczne:

 • Magister psychologii (dyplom UŚ Katowice)
 • Dyplomowany coach ICC, Polska (licencja nr. 13909)
 • Certyfikowany Coach Wyboru (Choice Theory, Reality Therapy Councellor, Glasser Institute, USA)
 • Kurs terapeutyczny „System Wewnętrznej Rodziny” (IFS) dr Richarda Schwartza (poziom podstawowy, USA)
 • Gottman Institute – Podstawy Kliniczne Terapii Par, poziom 1 i 2
 • Gottman Institute – Terapia zdrady i stresu pourazowego w relacji
 • Conscious Healing i Collective Trauma Healing, Thomas Huebl, Academy of Inner Science, USA
 • Neurobiologia Bezpieczeństwa, Neurobiology of Feeling Safe, Therapy Wisdom, USA
 • Od Ego do Eko, Therapy Wisdom, Terry Real, USA
 • W trakcie: Seksuologia Praktyczna, studia podyplomowe

Kompetencje z rozwoju osobistego i duchowego:

 • Timeless Wisdom Training, Thomas Huebl, Academy of Inner Science
 • Feminine Power, Mastery, Evolving Wisdom, USA
 • Theory U, Presencing Institute, Germany
 • The Ekhart Tolle School of Awakening, USA
 • Ken Wilber by Integral Life – kursy rozwoju duchowego

Kompetencje biznesowe:

 • MBA Poznań-Atlanta, AE Poznań & Georgia State University (2016)
 • Situational Leadership SLII® Certified Trainer, Blanchard Companies, USA (2020)
 • TTI Success Insight Certified practicioner, Hungary (2019) 
 • Career Path Appreciations Certified Pracitcioner, Sauth Africa (2003)

Po kilkunastu latach pracy w biznesie, zainspirowana wyzwaniami życia ludzi biznesu, które często powiązane były z nieprzepracowanymi aspektami życia osobistego, w 2018r rozpoczęłam pracę coachingową a równocześnie intensywnie szkoliłam się z różnorodnych podejść terapeutycznych z uwzględnieniem aspektów rozwoju duchowego. Sama w tym czasie zintensyfikowałam własną pracę w obszarze rozwoju osobistego i duchowego i zdecydowałam o odejściu z biznesu i służeniu ludziom jako terapeuta i coach transformacyjny, na drodze świadomego życia i pełnych mocy wyborów.

Moje holistyczne, integralne, otwarte, eklektyczne podejście zaczęło przyciągać klientów nie tylko biznesowych, ale także tych, którzy szukają głębszego zrozumienia siebie samych, często zdefiniowania się na nowo, są w trakcie lub po różnych życiowych kryzysach i pragną żyć w zgodzie ze sobą, bardziej świadomie i w większej harmonii i spokoju.

Prowadzę sesje terapeutyczne dla osób dorosłych – indywidualnie i dla par. Robię to w oparciu o wiedzę z zakresu różnych nurtów psychologii behawioralno-poznawczej (praca z depresją i lękami) ale przede wszystkim psychologii humanistycznej, gdzie bazuję na podejściu IFS (System Wewnętrznej Rodziny), terapii par metodą Gottman’ów i elementów terapii Gestalt. Dla zainteresowanych klientów, wzbogacam swoje podejście elementami psychologii transpersonalnej z uwzględnieniem różnych odniesień mistycznych i duchowych, pracy z ciałem, medytacjami i in.

W pracy coachingowej  prowadzę autorski coaching transformacyjny, w nurcie „trauma informed” czyli poinformowany traumatologicznie oraz bazujący na transformującej obecności.

Działam też jako konsultantka, coach, trenerka oraz prowadzę dla biznesu szeroko zakrojoną psychoedukację z obszaru zdrowia psychicznego, rezyliencji, zapobiegania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem, i in.

Regularnie publikuję teżn na portalu Linked In, prowadzę bloga, podcasty #Kumaszmatrix i Rozwój osobisty z domieszką duchowości (Apple, Ancor, Spotify) oraz organizuję warsztaty on-line i wyjazdowe z obszaru rozwoju osobistego i tzw. Antykariery.

W czym mogę pomóc?

 • kryzys wieku średniego
 • depresja i lęki
 • odnajdywanie sensu i powołania w życiu
 • kryzysy kariery i poczucia sensu pracy
 • niskie poczucie własnej wartości
 • problemy emocjonalne w relacji ze sobą i innymi
 • związki, które utknęły w martwym punkcie – gdzie jesteśmy i co dalej
 • zdrady w relacjach partnerskich czy małżeńskich
 • wypalenie zawodowe
 • zbudowanie relacji z sobą, by cieszyć się pełnią, niezależnie od okoliczności
 • zbudowanie świadomego przywództwa (wewnętrznego i w organizacji)
 • budowanie siły psychicznej i rezyliencji do mierzenia się z wyzwaniami w życiu i biznesie

Jak pracuję?

Spotkania indywidualne – terapia indywidualna dorosłych, par, coaching wyboru, coaching transformacyjny (życie i/lub kariera)

Moim celem jest właściwa diagnoza problemu oraz określenie celów terapii bądź coachingu, czyli stanu docelowego, które przywróci Tobie poczucie sprawstwa nad własnym życiem, radości, wewnętrznej harmonii i ogólnego dobrostanu.

Na pierwszych 2-3 sesjach zwykle szeroko omawiamy sytuację, z którą do mnie trafiasz i stawiamy cele na wspólną pracę oraz omawiamy tzw. kontrakt terapeutyczny/coachingowy. Zwykle to jest czas, w którym mogę wstępnie oszacować długość procesu terapeutycznego – czy będzie to proces krótki (do kilku miesięcy) czy dłuższy.

Siłą mojego podejścia jest uważna i nieoceniająca obecność oraz pomoc klientom w poszerzaniu samoświadomości i dokonywaniu nowych wyborów w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami oraz uwarunkowaniami.

Pomagam też w budowaniu siły duchowej, potrzebnej do mierzenia się w życiu z trudnymi okolicznościami, które są jego częścią oraz w urealnieniu swojej osobistej sytuacji, tak aby.

Inwestycja czasowa w proces coachingowy to między 4 do 10 spotkań, przeciętnie co 2 tygodnie, aby zachować dynamikę zmiany. Mocno transformujące sesje, z elementami pracy mentalnej, wizualizacji, pracy z ciałem i zadaniami.

Terapia Par albo Coaching Relacji

Bliskie relacje intymne związane są z wyzwaniami, które pojawiają się jako efekt styku różnych osobowości, potrzeb, wzorców emocjonalnych, różnic w komunikacji i rozwiązywania problemów. Oraz różnych domów rodzinnych z których wyszliśmy i często nieuświadomionych wzorców, które wnosimy w nasze dorosłe związki. Niewielu z nas wynosi silne i konstruktywne wzorce, które dałyby nam zasoby potrzebne do tworzenia i pozostawania we wspierających relacjach intymnych, już po fazie zauroczenia (trwającej zwykle do 2 lat). I kiedy mijają kolejne lata a problemy pogłębiają się, pary często utykają w martwym punkcie i pozostają w niesatysfakcjonujących czy nawet na wpół martwych związkach.

W procesie pracy z jednostką lub z parą wykorzystuję znane i oparte na dekadach badań relacji intymnych podejście Gottman Institute. Podstawą jest solidna diagnoza oparta o wywiad oraz kwestionariusze stanu relacji oraz prognoza „szans” dla związku. Potem ustala się, co zrobić, aby pomoc parze nauczyć się nowego sposobu komunikacji, dyskusji różnic, ale przede wszystkim budowania na powrót bliskości i intymności tak, by jednocześnie respektować różnice i stawiać potrzebne granice.  Wymaga to pracy indywidualnej nad sobą oraz pracy jako para w nowym sposobie widzenia związku, sposobach relacji i komunikacji.

Inwestycja czasowa jest trudna do przewidzenia, ponieważ zależy od skali i złożoności wyzwań. 4 sesje są wystarczające do postawienia diagnozy i zaproponowaniu planu terapii. Optymalna częstotliwość to sesje co 2 tygodnie, chyba że para przychodzi w tzw. fazie ostrej albo po zdradzie – wtedy rekomenduję początkowo sesje co tydzień.

Kontakt do mnie*

E-mail: piatek@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie