Anna Siedlewska

*interwencja kryzysowa *terapia indywidualna * konsultacje psychologiczne

 • Magister psychologii, specjalność psychologia kliniczna, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu
 • Doktor nauk biologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Terapeutka terapii równoważenia perspektyw czasowych (Time Perspective Therapy)
 • Ukończyłam kurs Podejście uważności (Mindfulness) z elementami podejścia współczucia (Compassion) i Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging) oraz warsztaty i szkolenia w obszarze różnych nurtów terapeutycznych, pomocy psychologicznej i diagnozy oraz coachingu ( ponad 300 godzin)
 • Ukończyła  4,5 letniego szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt (program zaawansowany-kliniczny )
 • Certyfikowana instruktorka Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała (roczne studium w Instytucie Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen). Przez ponad 5 lat członkini Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii, gdzie kształciłam się w zakresie terapii tańcem i pracy z ciałem (ponad 500 godzin ukończonych warsztatów i szkoleń z tego obszaru)
 • Trenerka biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu Moderator) i umiejętności psychospołecznych
 • Odbyłam praktyczne staże na Oddziale Dziennym Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu  na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu oraz na Oddziale Chorób Afetywnyh w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu. 
 • Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym psychologa, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji

Udział w konferencjach i kongres somatic experiencing

 • III Poznańska Konferencja ACT i CBS. Psychologia, medycyna i nauki kontekstualne, Poznań
 • II Poznańska Konferencja ACT, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 • II Konferencja Psychologii Pozytywnej „Z wynikami badań naukowych w życie”, USWPS, Poznań, referat „Czy istnieje związek pomiędzy wzrostem potraumatycznym a perspektywą czasową?”
 • „Przychodzi Freud do genetyka. Konferencja dotycząca genetycznych podstaw chorób psychicznych”, SKN Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • „Wartości i sens życia”. Uniwersytet SWPS, Poznań
 • IInd International Conference of Time Perspective, Warszawa
 • I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Sopot
 • III Konferencja „Psychologia w Medycynie”, Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu

Jak pracuję?

Jestem psycholożką i biolożką od lat zafascynowaną wzajemnym oddziaływaniem ciała i umysłu. Pracuję z osobami dorosłymi w holistycznym podejściu Gestalt, wykorzystując także elementy innych terapii, interwencje pozytywne oraz techniki uważności, odpowiednio do aktualnych potrzeb klienta i wspólnie z nim określonego celu spotkań. Nie daję gotowych rozwiązań, ale wspieram w odnajdywaniu i wzmacnianiu swoich mocnych stron i zasobów, tak by samodzielnie mógł radzić sobie z trudnościami oraz czerpać z życia więcej radości i zadowolenia. Towarzyszę mu w procesie lepszego poznawania siebie, szczególnie w kontakcie z drugim człowiekiem, budowania samoakceptacji i samowspółczucia.

W czym mogę pomóc?

 • Nadmierny stres i trudności w radzeniu sobie z nim
 • Kryzysy i zmiany życiowe
 • Obciążające wydarzenia z przeszłości
 • Stany depresyjne i lękowe
 • Trudności w relacjach i kontaktach z innymi ludźmi
 • Trudności emocjonalne
 • Poczucie osamotnienia
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Dolegliwości psychosomatyczne
 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoedukacja, treningi umiejętności

Kontakt do mnie*

E-mail: siedlewska@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie