Karolina Radziejewska

*psycholog dziecięcy *neurologopeda *logopeda

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma swój ster i wszystko co mu potrzebne, żeby popłynąć. Terapia to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu” Milton H. Erickson

Jestem psychologiem i neurologopedią pełnym pasji i zaangażowania. Stale poszukuję inspiracji i możliwości rozwoju. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych związanych z problemami osoby dorosłej, dziecka i rodziny.
W obrębie tematyki psychologii najbardziej zajmują mnie zagadnienia dotyczące budowania nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka. Pragnę pomagać ludziom rozwijać swoje umiejętności i wprowadzać zmiany oraz tworzyć najlepsze warunki do rozwoju i osiągania celów. Wzmocnić motywację, pomóc w poprawie skuteczności oraz pomóc pokonać przeszkody natury psychologicznej, które utrudniają rozwój.

Jestem entuzjastką rodzicielstwa bliskości, podejścia do dziecka według koncepcji Jespera Juula oraz Porozumienia Bez Przemocy i ich zastosowaniu w pracy z dziećmi i rodzinami.

Mam doświadczenie w zakresie pracy z:

 • rodzinami z małymi dziećmi,  w wieku szkolnym i młodzieżą
 • rodzicami, w budowaniu satysfakcjonującej roli rodzicielskiej
 • rodzinami w sytuacji rozstania.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z instytucjami działającymi na rzecz
rodzin i dzieci, placówkami edukacyjnymi a także w ramach praktyki prywatnej.
 

W CZYM MOGĘ POMÓC

 • konsultacje psychologiczne;
 • terapia dzieci i młodzieży;
 • konsultacje rodzicielskie;
 • terapia neurologopedyczne;
 • problemy wychowawcze;
 • trudności w relacjach, wycofanie, niska samoocena;
 • problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami;
 • wsparcie w sytuacji rozwodu rodziców;
 • wsparcie w procesie adaptacji ( przedszkole, szkoła).

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, neurologopedia , studia podyplomowe
 • Instytut Edukacji i Terapii , Studiu poznawczo – behawioralnej psychoterapii dzieci i młodzieży CDV , logopedia, studia podyplomowen KDE, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe
 • Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa, pedagogika nauczycielska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doradztwo społeczne i zawodowe, studia podyplomowe
 • Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu, psychologia Specjalizacja: psychologia kliniczna

KURSY, SZKOLENIA

 • Skuteczne metody oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej, ODN
 • Typowe zaburzenia rozwojowe wieku dziecięcego – o mutyzmie i nie tylko, CTL
 • Terapeutyczne narzędzia pracy ze złością i agresją dziecięcą, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, Centrum Rozwoju Edukacji
 • Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej, ODN
 • Specyfika pracy z uczniem z opozycyjno – buntowniczymi zaburzeniami zachowania, SWP
 • Autyzm atypowy, SWP
 • ADHA – jak rozpoznać, jak pomagać?, SWP

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program
Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę
neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP, Instytut Psychologii
Neurofizjologicznej

KONFERENCJE

 • Jeśli nie agresja, to co?, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin
 • Rola i miejsce edukacji daltońskiej w transformacji systemu edukacji w Polsce
 • Dziecko krzywdzone – od podejrzeń do interwencji, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu, APERIO

NEUROLOGOPEDIA


Rozwój mowy przebiega etapami, określonymi czasowo i opisanymi. Neurologopeda to specjalista zajmujący się diagnozą i terapią zaburzeń mowy różnorodnego pochodzenia. Neurologopeda jest po to, by wspierać małych pacjentów w nabywaniu i rozwijaniun umiejętności komunikacyjnych.

Kiedy zatem warto się skonsultować z neurologopedą?

 • Kiedy obserwujesz trudności w karmieniu dziecka – zarówno piersią, butelką czy w trakcie rozszerzania diety.
 • Kiedy po skończonym 6 miesięcy życia dziecko nie zaczyna gaworzy. Gaworzenie jest to świadome wydawanie, produkowanie dźwięków mowy. W kolejnych tygodniach pojawiają się ciągi sylab – bababa, mamama i inne dźwięki. Dziecko chętnie i aktywnie wokalizuje próbując tym zwrócić na siebie uwagę dorosłego.
 • Kiedy niepokoi Cię rozwój mowy dziecka – nie pojawiło się pierwsze słowo około 12 miesiąca, Twoje dziecko w wieku 18 miesięcy używa tylko kilku prostych słów, a w wieku 2 lat nie buduje prostych dwuwyrazowych zdań.
 • Kiedy nie reaguje na swoje imię w okolicach 12 miesiąca, nie lubi wspólnych zabaw, na krótko koncentruje się na wspólnej zabawie.
 • Kiedy masz poczucie, że nie rozumie tego co do niego mówisz.
 • Kiedy mowa Twojego dziecka jest niezrozumiała, dziecko dużo mówi po swojemu.
 • Kiedy masz wątpliwość czy to jak wymawia głoski jest zgodne z normą dla wieku.
 • Dodatkowo, kiedy obserwujesz nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej – dziecko niechętnie gryzie, żuje twarde pokarmy, nie lubi myć zębów.
 • Kiedy dziecko oddycha przez usta zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Rodzicu sprawdź, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo:

 • około 2-4 miesiąca – głużenie, dziecko wydaje różnego rodzaju dźwięki, zwłaszcza gardłowe np. guu, agu, aku, ghy, kli itp.
 • około 4-6 miesiąca – gaworzenie, czyli pierwsze zabawy głosem, dziecko zaczyna prowadzić „rozmowę” z dorosłym, posługuje się prostymi sylabami
 • około 6-7 miesiąca – gaworzenie samonaśladowcze-dziecko wielokrotnie powtarza takie same sylaby np. bababa, mamama, dadadada
 • około 9-10 miesiąca – dziecko coraz sprawniej próbuje naśladować mowę dorosłego, są to wypowiedzi składające się głównie z wielokrotnie powtórzonych różnych sylab
 • około 11-12 miesiąca – pojawiają się pierwsze słowa
 • około 18-23 miesiąca – początek wypowiedzi dwuwyrazowych, dziecko używa głównie rzeczowników, czyli nazw
 • 2 rok życia – przeważają zdania pojedyncze, pojawiają się liczebniki np. jeden, dwa, trzy… i rozróżnienie ja-ty, dziecko zaczyna używać coraz więcej pytań i przeczeń np. coś nie jest ładne, czegoś nie chce
 • 3 rok życia – pojawiają się pełne zdania, dziecko poprawnie wymawia samogłoski a, o, u, e, i , y, a także spółgłoski p, b, t, d, f, w, h, n, m, n, ń, j, ł, a także s, z, c, dz
 • 4 rok życia – poprawna wymowa głosek k, g, ś, ź, ć, dź. Natomiast spółgłoski sz, rz, cz, dż mogą być zastępowane s, z, c, dz
 • 5 rok życia – poprawna wymowa sz, rz, cz, dż, a także głoski r
 • 6 rok życia – poprawna artykulacja i opanowana technika mówienia

Jeżeli coś niepokoi Cię w rozwoju mowy Twojego dziecka, zgłoś się

Kontakt do mnie*

E-mail: radziejewska@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie