Ольга Вовченко (Olga Vovchenko)

*терапія для дітей та підлітків (Terapia dzieci i młodzieży) *терапія з дітьми з вадами інтелекту (Terapia z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną) *Індивідуальна, групова та сімейна терапія (Terapia indywidualna, grupowa i rodzinna)

Вітаю!

Мене звати Ольга Вовченко. Я психолог з України, який також пережив жахи війни та стресові ситуації. Я зможу допомогти Вам впоратися з неврозами, хвилюванням та стресами повсякденного життя, зокрема і воєнними діями на Україні, із втратами рідних, емоційними переживаннями різного характеру, низькою самооцінкою, сімейними проблемами, вихованням дітей з особливими потребами, зокрема підліткового віку та багато інших проблем, що виникають у нашому житті і про які соромно або не має з ким поговорити.

Я допоможу налагодити Ваше особисте життя, допомогти з проблемами в родині чи з дітьми, позбутися дитячих травм, які дуже сильно впливають на
наше сучасне життя та поведінку.

Працювати я можу індивідуально, з парами (родиною), групами.

Окремим типом психотерапії є групова робота у трудовому колективі. Інколи, в колективі з’являються проблеми, непорозуміння, сварки, конкуренція. Психотерапія допоможе виявити лідерів, сірих кардиналів і налагодити взаємодію.

Окремим типом роботи є робота з дітьми з особливими освітніми потребами. Це і проблеми поведінки, самоконтролю, конфліктності дітей з порушеннями інтелектуальної функції, дітей із синдромом Дауна.

Основні методики, які я використовую є артотерапія, метафористичні карти, гештальт терапія, класичний психоаналіз, нейролінгвістичне програмування та елементи Роджерівського гіпнозу. Все залежить від запиту, потреби клієнта, його віку та дієвості методу в кожному конкретному випадку.


Nazywam się Olga Wowczenko. Jestem psychologiem z Ukrainy, który również doświadczył okropności wojny i stresujących sytuacji. Pomogę uporać się z nerwicami, lękami i stresami dnia codziennego, w tym wojny na Ukrainie, z utratą bliskich, różnego rodzaju przeżyciami emocjonalnymi, niską samooceną, problemami rodzinnymi, wychowywaniem dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym dojrzewaniem i wiele innych problemów. które pojawiają się w naszym życiu i o których się wstydzimy lub nie mamy z kim porozmawiać.

Pomogę poprawić Twoje życie osobiste, pomogę w problemach w rodzinie czy z dziećmi, pozbyć się urazów z dzieciństwa, które w ogromnym stopniu wpływają na nasze współczesne życie i zachowanie.

Mogę pracować indywidualnie, z parami (rodzina), w grupach.

Odrębnym rodzajem psychoterapii jest praca grupowa na rynku pracy. Czasami w zespole pojawiają się problemy, nieporozumienia, kłótnie, rywalizacja. Psychoterapia pomoże zidentyfikować liderów, szarych kardynałów i nawiązać interakcję.

Odrębnym rodzajem pracy jest praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to problemy zachowania, samokontroli, konfliktu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci z zespołem Downa.

Główne techniki, których używam to arteterapia, mapy metaforyczne, terapia gestalt, klasyczna psychoanaliza, programowanie neurolingwistyczne oraz elementy hipnozy Rogera. Wszystko zależy od prośby, potrzeb klienta, jego wieku i skuteczności metody w każdym przypadku.

Kontakt do mnie*
(ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ*)

E-mail: vovchenko@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

(ВАЖЛИВО: Прямий номер телефону та адреса електронної пошти спеціаліста не використовуються для зв’язку з терапевтом між сеансами щодо консультації чи психологічної допомоги допомогою. Однак вони використовуються для зв’язку з організаційних питань, пов’язаних із курсом терапії, та для зв’язку з нашим офісом у неробочий час.)

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie