Paulina Beneturska

*psychoterapia uzależnień i współuzależnienia *psychoterapia DDA/DDD *psychoterapia indywidualna dorosłych *konsultacje psychologiczne

Wykształcenie:

 • Studia psychologiczne - dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność: psychologia zdrowia i choroby oraz doradztwo personalne,
 • Certyfikat specjalisty terapii uzależnień Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Instytut Edukacji i Terapii, • Certyfikat TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej - European Association for Transactional Analysis - EATA,
 • Certyfikat CPI - szkolenie pierwszego stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania - Centrum Psychoterapii Integralnej,
 • Studium Analizy Transakcyjnej - Centrum Analizy Transakcyjnej,
 • Roczne Szkolenie w Terapii Poznawczo - Behawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży - Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej,
 • Studia Podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne, terapia pedagogiczna, psychologia transportu.

Kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii:

 • Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień - PARPA,
 • Dialog Motywujący w pracy grupowej w placówkach realizujących programy terapii i wsparcia dla osób uzależnionych behawioralnie i ich rodzin i bliskich - Pracownia Motywacji i Zmian,
 • Techniki relaksacji w terapii dzieci i młodzieży - Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki,
 • Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi - Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki,
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu - Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki,
 • „Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży” - Poza Schematami, „Tiki - diagnoza i terapia” - Poza Schematami,
 • „Boję się mówić! - Mutyzm, fobia społeczna - diagnoza i terapia” - Poza Schematami,
 • Warsztat Terapia lęku w ujęciu systemowym - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej,
 • „Interwencja kryzysowa w pracy z dziećmi i młodzieżą” - Instytut Edukacji i Terapii.

O mnie

Jestem psychologiem, Certyfikowanym Specjalistą Terapii Uzależnień oraz psychoterapeutą w procesie szkolenia w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Aktywnie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobyłam prowadząc terapię indywidualną oraz grupową w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Ponadto pracowałam również z dziećmi i młodzieżą pełniąc rolę psychologa szkolnego.

Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Psychoterapię rozumiem jako towarzyszenie osobom, które pragną poprawy jakości życia, lepszego poznania i zrozumienia siebie oraz swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi a także chcą odzyskać wewnętrzną równowagę. W mojej pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie relacja z drugą osobą, empatia, autentyczność oraz zaufanie. Wierzę, że w bezpiecznych warunkach wzajemnego szacunku, akceptacji, otwartości i zaufania człowiek nabiera odwagi do swobodnego i
otwartego mówienia o sobie, o aktualnie przeżywanych trudnościach, emocjach, potrzebach i nadziejach. W procesie psychoterapii wspieram oraz towarzyszę drugiej osobie w zmianie i realizacji osobistego celu terapii.
 

W czym mogę pomóc?

 • uzależnienia od substancji i/lub zachowań: alkohol, narkotyki, hazard, internet,
 • współuzależnienie, czyli pomoc osobom, które doświadczają szereg trudności w funkcjonowaniu nie radząc sobie z uzależnieniem bliskiej osoby,
 • DDA/DDD, czyli pomoc osobom, które doświadczają w swoim dorosłym życiu przykrych skutków wychowywania się w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu lub inną dysfunkcją,
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi, w tym z tworzeniem bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami,
 • dyskomfort związany z niezrozumieniem i brakiem akceptacji siebie samego,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • nadmierny stres i trudności w radzeniu sobie z nim,
 • sytuacje kryzysowe i zmiany życiowe,
 • zaburzenia lękowe, obniżenie nastroju.

Ponadto, zapraszam również rodziców, których dzieci:

 • doświadczają trudności w funkcjonowaniu społecznym,
 • cierpią z powodu problemów natury emocjonalnej,
 • doświadczają niepowodzeń szkolnych,
 • sprawiają trudności wychowawcze.

Kontakt do mnie*

E-mail: beneturska@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie