Logopeda / Neurologopeda Poznań

ZAPRASZAMY DO LOGOPEDY I NEUROLOGOPEDY W SELF 

1) Logopeda a Neurologopeda. Jakie są różnice?

Logopeda - SELF Poznań


Logopeda to z założenia terapeuta zajmujący się wadami wymowy.

To do niego wybieramy się z dzieckiem, które nie potrafi opanować wymowy „r” lub zamiast łączyć sylaby w słowa, zaczyna się jąkać.

Logopeda wspiera rozwój prawidłowej mowy, uczy jak poprawnie wymawiać określone dźwięki, by na koniec dotrzeć wraz z pacjentem do płynnej, swobodnej wymowy.

Rolą logopedy nie jest skupienie się wyłącznie na problemach z wypowiadaniem głosek. Najpierw musi on poznać przyczynę trudności. Bada sprawność aparatu artykulacyjnego, jego budowę, przebieg funkcji fizjologicznych w jego obszarze (jedzenie/picie/połykanie/oddychanie), nawyki i wzorce, bada również sprawność słuchową.

Neurologopeda - SELF Poznań


Neurologopeda zajmuje się szerszym spektrum – diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń mowy, języka i komunikacji spowodowanych opóźnionym dojrzewaniem lub uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Zatem pacjentami neurologopedy mogą być zarówno dzieci, jak i dorośli, cierpiący na całościowe zaburzenia, które mogą poważnie odbijać się na umiejętności mowy czy komunikacji (udary, urazy, guzy mózgu czy niedotlenienia, obciążony wywiad okołoporodowy, niepełnosprawność intelektualna, całościowe zaburzenia rozwoju).

Ze względu na duże spektrum oraz złożoność dolegliwości, którymi zajmuje się neurologopedia, terapeuci specjalizują się często w określonych grupach pacjentów, zgodnie ze swoją wiedzą i zainteresowaniami.

Na przykład tak zwani neurologopedzi dziecięcy (nie jest to podział oficjalny a jedynie zwyczajowy) – pracują głownie z dziećmi. Poprzez stymulację wszystkich funkcji poznawczych pomagają im budować nowe neurony, aby mogły w końcu powiedzieć pierwsze słowo lub w inny, niewerbalny sposób skomunikować się ze światem.

Czy zatem błędem będzie udanie się do neurologopedy, jeśli dziecko jedynie nieprawidłowo realizuje głoskę, wkłada język między zęby przy mówieniu? Z pewnością nie!

2) Kiedy warto udać się do neurologopedy

 • Kiedy obserwujesz trudności w karmieniu dziecka – zarówno piersią, butelką czy w trakcie rozszerzania diety.
 • Kiedy po skończonym 6 miesięcy życia dziecko nie zaczyna gaworzyć. Gaworzenie jest to świadome wydawanie dźwięków mowy. W kolejnych tygodniach pojawiają się ciągi sylab – bababa, mamama i inne dźwięki. Dziecko chętnie i aktywnie wokalizuje próbując tym zwrócić na siebie uwagę dorosłego.
 • Kiedy niepokoi Cię rozwój mowy dziecka – nie pojawiło się pierwsze słowo około 12 miesiąca, Twoje dziecko w wieku 18 miesięcy używa tylko kilku prostych słów, a w wieku 2 lat nie buduje prostych dwuwyrazowych zdań.
 • Kiedy nie reaguje na swoje imię w okolicach 12 miesiąca, nie lubi wspólnych zabaw, na krótko koncentruje się na wspólnej zabawie.
 • Kiedy masz poczucie, że nie rozumie tego co do niego mówisz.
 • Kiedy mowa Twojego dziecka jest niezrozumiała, dziecko dużo mówi po swojemu.
 • Kiedy masz wątpliwość czy to jak wymawia głoski jest zgodne z normą dla wieku.
 • Dodatkowo, kiedy obserwujesz nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej – dziecko niechętnie gryzie, żuje twarde pokarmy, nie lubi myć zębów.
 • Kiedy dziecko oddycha przez usta zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

3) Rodzicu sprawdź, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo:

 • około 2-4 miesiąca – głużenie, dziecko wydaje różnego rodzaju dźwięki, zwłaszcza gardłowe np. guu, agu, aku, ghy, kli itp.
 • około 4-6 miesiąca – gaworzenie, czyli pierwsze zabawy głosem, dziecko zaczyna prowadzić „rozmowę” z dorosłym, posługuje się prostymi sylabami
 • około 6-7 miesiąca – gaworzenie samonaśladowcze-dziecko wielokrotnie powtarza takie same sylaby np. bababa, mamama, dadadada
 • około 9-10 miesiąca – dziecko coraz sprawniej próbuje naśladować mowę dorosłego, są to wypowiedzi składające się głównie z wielokrotnie powtórzonych różnych sylab
 • około 11-12 miesiąca – pojawiają się pierwsze słowa
 • około 18-23 miesiąca – początek wypowiedzi dwuwyrazowych, dziecko używa głównie rzeczowników, czyli nazw
 • 2 rok życia – przeważają zdania pojedyncze, pojawiają się liczebniki np. jeden, dwa, trzy… i rozróżnienie ja-ty, dziecko zaczyna używać coraz więcej pytań i przeczeń np. coś nie jest ładne, czegoś nie chce
 • 3 rok życia – pojawiają się pełne zdania, dziecko poprawnie wymawia samogłoski a, o, u, e, i , y, a także spółgłoski p, b, t, d, f, w, h, n, m, n, ń, j, ł, a także s, z, c, dz
 • 4 rok życia – poprawna wymowa głosek k, g, ś, ź, ć, dź. Natomiast spółgłoski sz, rz, cz, dż mogą być zastępowane s, z, c, dz
 • 5 rok życia – poprawna wymowa sz, rz, cz, dż, a także głoski r
 • 6 rok życia – poprawna artykulacja i opanowana technika mówienia

Jeżeli coś niepokoi Cię w rozwoju mowy Twojego dziecka, zgłoś się do nas
Specjalista w usłudze:


Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie