Psychoterapia indywidualna - Poznań

To pomoc ukierunkowana na wywołanie głębokich zmian w sposobie odczuwania, myślenia i działania, tzw. „rekonstrukcja osobowości”. Jest przydatna wtedy, gdy:

 • w Twoim życiu wciąż przytrafiają się podobne, trudne sytuacje, np. nieudane związki, problemy finansowe, wykorzystania emocjonalne i seksualne, błędne decyzje, dyskryminowanie i mobbing, lub odczuwasz trwały brak satysfakcji z życia,
 • chcesz pozbyć się uporczywych dolegliwości fizycznych, wobec których medycyna konwencjonalna jest bezsilna lub nieskuteczna, jak np. bezsenność, zaburzenia seksualne, zaburzenia odżywiania, nałogi, tiki, depresje, nerwice, bezpłodność, nawroty wyleczonych wcześniej chorób, niezdiagnozowane przypadki lekarskie,
 • chcesz pozbyć się typowych chorób psychosomatycznych, wywołanych Twoją reakcją na stres.

Psychoterapia wymaga inwestycji w czasie (przy warsztacie naszych terapeutów, którzy pracują w nurtach psychologicznych zaliczanych do szybkiej pomocy, takie zmiany powinny ugruntować się do około roku).

W naszej placówce pracujemy dwutorowo:

 • szukamy źródeł negatywnych programów zaistniałych w przeszłości, które wywołują aktualne problemy i dzięki skutecznym narzędziom „odprogramowujemy” to, co bolesne i trudne („terapia wewnętrznego dziecka”, terapia systemowa, wizualizacje bazujące na warsztacie NLP)
 • pracujemy z blokadami metodami „tu i teraz”, przy których nie cofamy się do przeszłości (terapia behawioralno-poznawcza, metody NLP, rysunek, coaching)

Zalecamy, aby odległość czasowa między sesjami nie była dłuższa niż 14 dni. Na początku pracy terapeutycznej warto umówić cotygodniowe wizyty.
 

PSYCHOTERAPIA, TERAPIA SYSTEMOWA - METODY WSPOMAGAJĄCE

Poza rozmową, która jest podstawowym narzędziem pomagania, w terapii indywidualnej posługujemy się między innymi następującymi metodami:

 • WIZUALIZACJA

To techniki wyobrażeniowe, tzn. wykorzystujące zdolności kreatywne umysłu. Wykonuje się je w stanie relaksacji w pozycji siedzącej przy narracji psychologa. Dzięki nim można uzdrowić bolesną przeszłość lub wzmocnić motywację do celów w przyszłości. Obrazy powstające w umyśle mają niezwykłą moc tworzenia, dzięki emocjom, które wywołują. Emocje natomiast są jedynym, najskuteczniejszym motorem zmian. Poprzez kreatywne zmiany w obrazach można zmienić odczuwanie sytuacji z przeszłości lub zaprogramować radość, która jest motorem doprowadzania celu do skutku. Techniki te czerpią z takich dziedzin nauki jak biologia i chemia umysłu oraz fizyka kwantowa.

 • PRACA ZE SŁOWEM (AFIRMOWANIE, ZMIANA PRZEKONAŃ)

To skuteczne techniki pracy z siłą słowa, które podobnie jak obraz ma gigantyczną moc wywoływania pozytywnych emocji napędzających oczekiwane zmiany. Dzięki nim można „skasować” stare, toksyczne programy myślenia, które uniemożliwiają dobre samopoczucie i skuteczne działanie. Są łatwe do zastosowania przez każdego człowieka przy minimalnym wysiłku, którym jest zaplanowanie regularnej powtarzalności między sesjami.

 • ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

To zestaw technik służących uzyskaniu przyjemnego stanu relaksu, czyli fizycznego i psychicznego odprężenia. To forma terapii używana m.in. w leczeniu zaburzeń lękowych, bezsenności, psychosomatycznych objawów bólowych, czy w redukowaniu negatywnych skutków stresu.

Stan relaksu pomaga obniżyć poziom odczuwanego napięcia fizycznego i psychicznego, czemu często towarzyszy uczucie ulgi i przyjemnego rozluźnienia. Podczas ćwiczeń nasz organizm spowalnia swoją pracę, a aktywność mózgu wkracza na częstotliwość fal alfa.

Już 30 minut głębokiego relaksu przynosi taki sam efekt regenerujący i odprężający jak 5 godzin snu – spróbuj!

 • ĆWICZENIA ODDECHOWE

To zestaw technik mających na celu obniżenie poziomu odczuwanego napięcia psychofizycznego. Kształtowanie nawyków oddechowych jest szczególne istotne w przypadku zaburzeń lękowych i psychosomatycznych. Spokojny, miarowy oddech pozwala na uspokojenie ciała i odzyskanie kontroli nad reakcjami organizmu.

 • RACJONALNA TERAPIA ZACHOWANIA

To sposób prowadzenia dialogu, który pomaga zidentyfikować niezdrowe myśli/postawy/przekonania odpowiedzialne za odczuwanie przykrego afektu. Technika pozwala na sformułowanie myśli alternatywnych, umożliwiających zmianę niezdrowych nawyków myślowych i w konsekwencji – poprawę samopoczucia.

 • EKSPERYMENT BEHAWIORALNY

To technika terapeutyczna, której celem jest przetestowanie niezdrowych myśli/przekonań/postaw oraz poszerzenie repertuaru zachowań pacjenta o nowe, bardziej przystosowawcze metody działania. To tzw. „wyzwania domowe” – ćwiczenia, do których wykonania klient zobowiązuje się sam przed sobą między sesjami. Są to zadania na piśmie, obserwacje rzeczywistości, refleksje na jej temat lub praktyczne działania. Służą do budowania odwagi i wzmacniania motywacji w pracy nad sobą. Przyspieszają tempo zmian i sprzyjają samodzielności, by w przyszłości nie uzależniać się od pomocy psychologa.

 • RYSUNEK TERAPEUTYCZNY

To technika, która pozwala na wyrażenie trudnych emocji, wspomaga ich rozpoznanie i nazwanie. Daje możliwość wglądu w wewnętrzne konflikty i uzewnętrznia to, co trudno jest opisać słowami. Psychoterapeuta nie ocenia zdolności plastycznych! Technika ta stosowana jest by umożliwić klientowi odkrycie jak postrzega siebie samego, znaleźć odpowiedź na pytanie jaką rolę pełni w jego życiu objaw z którym zgłosił się na terapię, poszukać nowych rozwiązań – również na poziomie nieświadomości.

Rysunek pomaga w lepszym poznaniu siebie, pomaga zintegrować części „ja”, jest też przydatny w zrozumieniu relacji, miejsca w rodzinie, grupie.

Stosowany jest także przy określaniu celu oraz etapów na drodze do jego osiągnięcia.


Zobacz zespół naszych psychologów!
Specjalista w usłudze:


Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie