Terapia traumy EMDR i stresu pourazowego PTSD

LECZENIE I TERAPIA TRAUMY EMDR - SELF POZNAŃ

Eye Movement  Desensitization and Reprocessing – EMDR – Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych. Na pierwszą sesję trzeba zarezerwować 2 godziny terapeutyczne. Dzięki EMDR dokonuje się transformacja i konsolidacja przeżyć traumatycznych w normalne wspomnienia podczas naprzemiennej stymulacji, polegającej na wodzeniu wzrokiem za przesuwającą się dłonią terapeuty. Argumentem na rzecz EMDR jest niewielka ilość zastosowanych sesji. Znaczny spadek symptomów traumy następował już po sześciu 50-minutowych sesjach EMDR u ofiar traumy złożonej (powtarzające się trudne doświadczenia). Prowadzono też badania porównujące sesje EMDR do farmakoterapii, w których wykazano większą skuteczność EMDR pod względem łagodzenia nasilenia objawów, zarówno silnego stresu jak i depresji.

Osobą, która opracowała zasady terapii EMDR jest Francine Shapiro i to ona właśnie odkryła, iż szybkie i powtarzające się ruchy oczami wpływają na obniżenie się poziomu lęku doświadczanego przez osoby, które wcześniej przeżyły tragiczne, traumatyczne wydarzenia. Dzisiaj, po ponad dwudziestu latach doświadczeń, coraz częściej tłumaczy się ową redukcję lęku jako efekt bilateralnej stymulacji mózgu, który można osiągnąć zarówno za pomocą ruchu gałek ocznych jaki i tappingu lub stymulacji dźwiękowej.

Terapię zalecają takie organizacje jak: Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne; Światowa Organizacja Zdrowia czy International Society for Traumatic Stress Studies (Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym).

W terapii zaburzeń stresu pourazowego metodą EMDR, przywołuje się i przetwarza dawne traumatyczne zdarzenia. Skupia się uwagę na traumatycznych wspomnieniach, przekonaniach na temat siebie, odczuwanych emocjach i doznaniach z ciała. Jednocześnie trwa naprzemienna stymulacja, polegającą na wodzeniu wzrokiem za przesuwającą się dłonią terapeuty. W zależności od potrzeb lub ograniczeń pacjenta, do naprzemiennej stymulacji terapeuta może też użyć dźwięku czy tappingu (opukiwania) określonej części ciała.

EMDR oparta jest na założeniu, że objawy traumy powstają w wyniku zablokowania systemu przetwarzania informacji, a co za tym idzie nieprzetworzenia wspomnień dotyczących negatywnego wydarzenia. Model Adaptacyjnego Przetwarzania Informacji (AIP), będący podłożem teoretycznym dla EMDR, łączy w sobie trzy komponenty - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zgodnie z jego założeniem, bieżące doświadczenia łączą się z już utworzonymi sieciami pamięciowymi i mogą aktywować nieprzetworzone emocje, doznania fizjologiczne oraz przekonania wykształcone na podstawie wcześniejszych negatywnych doświadczeń.

Gdy przeszłość staje się teraźniejszością, człowiek reaguje w nieadaptacyjny sposób. Przeżywa wciąż te same, pierwotne emocje i za każdym razem jest nimi równie intensywnie poruszony. Dzieje się tak dlatego, że teraźniejsza sytuacja postrzegana jest przez pryzmat nieprzetworzonych negatywnych wspomnień. Z pomocą terapeuty, poruszając się pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, inicjujemy komunikację między emocjonalnym przetwarzaniem prawej półkuli mózgu i logicznym/językowym przetwarzaniem lewej. Moment wglądu i integracji przychodzi, kiedy wspomnienia zorganizowane w sieci neuronalnej w obu półkulach łączą się ze sobą. Dzięki systematycznie powtarzanym ruchom oczu aktywizowane są nieprawidłowo zapisane informacje (odwrażliwianie), co integruje informacje w nowy sposób. Pozytywny efekt pojawia się, kiedy uprzednio wyizolowane przykre wspomnienia zostają połączone z informacjami o treści adaptacyjnej (przetwarzanie), co przejawia się w zmienionych wyobrażeniach osoby, emocjach i przekonaniach na temat siebie. Dzięki EMDR dokonuje się transformacja i konsolidacja przeżyć traumatycznych w normalne wspomnienia.
 

Etapy leczenia krok po kroku

EMDR jest ośmiofazowym podejściem terapeutycznym, na które składa się wystandaryzowany protokół leczenia, a poszczególne jego etapy nazywane są fazami terapii. Taka strukturyzacja umożliwia dokładną ocenę problemów pacjenta oraz jak najlepsze przygotowanie go do procesu terapii.

 1. Zebranie wywiadu i nakreślenie mapy trudnych wydarzeń rozpoczyna pierwszą faza EMDR. Terapeuta ocenia gotowość klienta na skorzystanie z EMDR i nakreśla plan terapii. Pierwszy etap jest bardzo ważny, gdyż zawiera ocenę czynników zabezpieczających klienta, a głównym kryterium dopasowania osoby jest jego umiejętność radzenia sobie z wysokim poziomem niepokoju. Wywiad obejmuje ocenę całego klinicznego obrazu dysfunkcjonalnych zachowań klienta, symptomów i innych cech, które powinny być uwzględnione w terapii.
 2. Faza druga to przygotowanie klienta do pracy nad procesem przetwarzania. W tym czasie, terapeuta przekazuje klientowi metody i techniki samokontroli i stabilizacji, niezbędne do radzenia sobie z lękiem przy przetwarzaniu ("bezpieczne miejsce" oraz inne metody relaksacji, nauka oddychania, techniki odwracania uwagi, itp.). To również czas na budowanie relacji terapeutycznej i przedstawienie klientowi informacji na czym polega EMDR.
 3. W fazie trzeciej wspólnie z terapeutą, klient wybiera cel do pracy, a następnie aż do fazy szóstej trwa właściwa terapia.
 4. W wyznaczonych momentach terapeuta prosi osobę, aby ta skoncentrowała się na obrazie, który teraz uważa za najbardziej nieprzyjemny i w tym samym czasie śledziła wzrokiem ruchy dłoni terapeuty. Co jakiś czas terapeuta zapyta "co się pojawiło/co zauważyłeś?" lub "Co przychodzi ci do głowy?". Może to dotyczyć obrazów, myśli, emocji czy doznań fizycznych.
 5. W fazie siódmej, tj. fazie "zamknięcia", terapeuta instruuje pacjenta, że proces, który rozpoczęli, może być aktywny po spotkaniu i proponuje pacjentowi prowadzenie zapisków, by dokumentować myśli i wspomnienia, które posłużą jako materiał do pracy na przyszłe spotkanie.
 6. Faza ósma, to podsumowanie i ocena dotychczasowej pracy i postępu od ostatniej sesji.


Zaskakujące efekty terapii

Po przeprowadzeniu kilkunastoletnich badań i eksperymentów z zastosowaniem EMDR można z całą pewnością mówić o dużej skuteczności tej metody w redukcji symptomów traumy. Opublikowane w 2013 roku przez Światową Organizację Zdrowia "Wytyczne w zarządzaniu warunkami specyficznie związanymi ze stresem" wskazują na różnice w skuteczności dwóch głównych podejść terapeutycznych: Poznawczo-Behawioralnej Terapii Skoncentrowanej na Traumie (CBT) oraz Odwrażliwianiu i Przetwarzaniu Za Pomocą Ruchów Gałek Ocznych (EMDR) na korzyść EMDR.

Koszt 50 minutowej sesji to 250 zł. 

PTSD - LECZENIE I TERAPIA "ZESPOŁU STRESU POURAZOWEGO" - SELF POZNAŃ

PTSD, czyli zespól stresu pourazowego, diagnozujemy od 3 miesiąca po wystąpieniu sytuacji trudnej. Jeśli po tym czasie objawy nasilają się, to znaczy ze mózg nie poradził sobie z adaptacyjnym przetworzeniem trudnej sytuacji i należy zacząć szukać pomocy.

Trauma to nie zdarzenie, ale specyficzna reakcja naszego organizmu na to zdarzenie. To myśli, uczucia i wrażenia zapisane w mózgu w sposób pofragmentowany, nieprawidłowy, ale jedyny możliwy, aby układ nerwowy przytłoczony wstrząsem od którego nie dało się uciec, mógł na powrót pozwolić nam wrócić do życia. Doświadczenie traumy dosłownie „rozłącza” nam mózg. Logiczna część, lewa półkula, nie jest w stanie przetworzyć trudnego doświadczenia, więc emocjonalna część mózgu, prawa półkula, cały czas w nim trwa mimo upływu czasu. Trauma zaburza naturalne połączenia między półkulami. Mózg bez wsparcia sam się nie zregeneruje. Osoby z nieleczonym PTSD żyją w irracjonalnym dla reszty ludzi poczuciu niemocy, niepełnowartościowości, lęku, agresji. Mózg funkcjonuje w trybie walcz lub uciekaj i reaguje nieadekwatnie na bodźce z teraźniejszości, które „uruchamiają” dawne poczucie grozy.

Inne objawy, które sugerują PTSD

 • zaburzenia snu
 • nagłe „flashbacki”- obrazy z przeszłości
 • brak zaangażowania w codzienne sprawy
 • poczucie odrętwienia, niezdolność do odczuwania radości i odprężenia
 • stałe poczucie zagrożenia, nieufność
 • izolowanie się od ludzi
 • pogorszenie kreatywności i wyobraźni
 • sztywne ciało, brak gestykulacji
 • zaburzenia seksualne
 • utrata celów
 • ataki paniki
 • stany depresyjne
 • ataki agresji, autoagresji
 • zawieszanie się, dysocjacja
 • omdlenia
 • nałogi
 • utrata czucia (bólu)
 • niezdolność do wyczucia realnego zagrożenia (narażanie się na trudne sytuacje, bierność w wyniku realnego zagrożenia)

Warto wiedzieć, że traumy nie wywołują jedynie powszechnie uznane za traumatyczne zdarzenia, takie jak bicie, molestowanie czy wypadek grożący życiu. Im jesteśmy młodsi, a nasz układ nerwowy- niedojrzały, tym bardziej prawdopodobne, że do przytłoczenia negatywnymi emocjami dojdzie w wyniku: nagłego opuszczenia przez opiekuna, bycia świadkiem przemocy, doświadczeniu zawstydzenia przez opiekuna lub jego nielojalności, obrzydzenia.

W naszych gabinetach pomagamy osobom z traumą metodami takimi jak EMDR, oraz IFS (SWR)- System Wewnętrznej Rodziny. Zalecane też dla tych osób: masaż, akupresura, akupunktura, terapia czaszkowo-krzyżowa, taniec terapeutyczny, gra na instrumencie, granie ról w teatrze, granie na bębnach, śpiewanie mantr, hipoterapia, TRE, ruch fizyczny, prace plastyczne, mindfulness.

Najlepszą terapią jest otwarcie się na drugiego człowieka, aby ponownie nauczyć się ufać życiu. A na początek- ufać psychoterapeucie i jego metodach

PSYCHOTRAAUMATOLOG POZNAŃ

To terapeuta wykształcony w kierunku leczenia skutków przeżytych traum. Najnowsza wiedza o mózgu, neurobiologia (neuronauka), to podstawa technik terapeutycznych, które mogą doprowadzić do zupełnego wyleczenia skutków traumy, m.in. PTSD ,zespołu stresu pourazowego Poznan Wiadomo też, że wiele przypadków depresji, zaburzeń lękowych, zachowań kompulsywnych ma swoje źródło w niezdiagnozowanej traumie. Metody psychotraumatologiczne, takie jak EMDR Poznań czy SWR (System Wewnętrznej Rodziny) to nowoczesna terapia traumy Poznań. Pomagają znaleźć w pamięci ukrytej mózgu ślady dawnych traumatycznych przeżyć, które do tej pory oddziaływują na człowieka w zakamuflowany sposób oraz przeorganizować wspomnienia traumatyczne w mózgu na adaptacyjne, tzn takie które pozwalają żyć teraźniejszością
Specjalista w usłudze:


Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie