Agnieszka Pokrywka

*konsultacje psychologiczne i seksuologiczne *terapia indywidualna dorosłych *psychoedukacja *konsultacje rodzicielskie

 • Magister psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność Psychologia Kliniczna – Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych)
 • Studia podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia (UAM) uprawniających do prowadzenia terapii seksuologiczne
 • W procesie szkolenie psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
 • Staż w trakcie studiów na Oddziale Psychiatrycznym Dorosłych w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu
 • Staż w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu
 • Doświadczenie zdobyte podczas pracy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu na oddziałach; Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”; Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej Neurport.
 • Doświadczenie w zakresie opiniowania sądowego w zespole z psychiatrami
 • Obecnie w trakcie studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia (UAM) uprawniających do prowadzenia terapii seksuologicznej
 •  Aktualnie praca w Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań- Nowe Miasto
  na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym
 •  Staż seksuologiczny w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobistego MINDSET
  pod kierownictwem dr Anny Roszyk
 • Praca zgodna z Kodeksem Etyczno-Zawodowym psychologa, poddawana regularnej superwizji koleżeńskiej

Inne szkolenia i konferencje:

 • Szkolenie „Terapia kobiet z zaburzeniami bólowymi typu pochwica, dyspareunia” – Warszawki Instytut Seksuologii i Psychoterapii.
 •  Konferencja online „Dziecko doświadczające traumy” – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
 • Szkolenie „Interwencja kryzysowa - jak pracować z pacjentem, którego dotknęła nagła tragedia?” - NZOZ Centrum Terapii DIALOG
 • IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkolenie „Zasady prowadzenia grup wsparcia” - Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii
 • Szkolenie „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości-2 – MMPI-2” - Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Szkolenie nadające uprawnienia diagnostyczne "Skala Inteligencji Stanford Binet 5" - Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
 • Szkolenie „Jak pracować z osobami po poronieniu i okołoporodowej stracie dziecka?” - NZOZ Centrum Terapii DIALOG
 • Konferencja online - II Kongres Suicydologiczny - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkolenie "Jak być terapeutą/terapeutką LGBT+ friendly?" - Poradnia Psychologiczna SYNERGIA
 •  Laboratorium Kompetencji Zawodowych: pomoc okołoporodowa, pomoc osobom starszym, pomoc pacjentom onkologicznym. - Uniwersytet im. Adama Mickiewica w Poznaniu
 • III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

O MNIE

Zajmuję się pomocą i terapią psychologiczną oraz seksuologiczną, interwencją kryzysową, psychoedukacją, pracuję z osobami dorosłymi. W kontakcie z drugą osobą niezwykle ważne jest empatyczne wysłuchanie i zrozumienie, tworzenie przestrzeni na zaufanie, autentyczność i swobodne wyrażanie własnych przeżyć. Pracuję zarówno z osobami w kryzysie życiowym, doświadczających dyskomfortu psychicznego, trudności w radzeniu sobie z emocjami, nadmiernym stresem, w relacjach z innymi ludźmi, trudnościami seksuologicznymi, jak i osobami mierzącymi się także z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, m.in. schizofrenia, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. Poprzez warsztaty oraz konsultacje indywidualne pomagam również rodzicom i opiekunom w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich (m.in. komunikacja z dzieckiem, potrzeby emocjonalne, stawianie granic i wyciąganie konsekwencji z szacunkiem i miłością) oraz w trudnych sytuacjach okołorodzinnych i wychowawczych, w tym sytuacje rozwodu / rozstania rodziców.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność Psychologia Kliniczna – Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych) oraz studia podyplomowe “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Obecnie jestem w w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.
Aktualnie pracuję również w Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Nowe-Miasto na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, gdzie w interdyscyplinarnym zespole prowadzę diagnostykę psychologiczną, terapię grupową oraz indywidualną, psychoedukację. Doświadczenie zawodowe zdobyłam również podczas pracy w Szpitalu Psychiatrycznym w Międzyrzeczu na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddziale Psychiatrycznym Dziennym oraz Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym; w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, (wsparcie
psychologiczne dla rodziców i warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie); w Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej i Senioralnej „Neuroport”. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerzam poprzez udział w konferencjach i szkoleniach. Należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz pracuję pod stałą superwizją.
 

Le consultazioni sono disponibili anche in lingua italiana.

Kontakt do mnie*

E-mail: pokrywka@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie