Terapia i leczenie uzależnień - Poznań

Terapia i leczenie uzależnień

Terapia uzależnień – psychoterapia jest najważniejszą formą oddziaływań leczniczych w procesie zdrowienia. Nastawiona jest na identyfikację i modyfikację przekonań, które wzmacniają szkodliwe zachowania. Istotne jest, aby w procesie psychoterapii wychodzić poza samą abstynencję i wprowadzać zmiany w postrzeganiu siebie, swoim życiu oraz życiu rodzinnym. Cele terapii to przede wszystkim redukcja zależności od substancji/szkodliwego zachowania, w której podstawą jest nauczenie osoby uzależnionej radzenia sobie z pragnieniem i głodem substancji/szkodliwego zachowania oraz pomoc tym osobom w nauczeniu się bardziej adaptacyjnych metod radzenia sobie z codziennymi problemami.

Terapia i leczenie alkoholizmu

Leczenie uzależnień od alkoholu – alkoholizm jest chorobą charakteryzującą się utratą kontroli nad piciem i patologicznym pragnieniem alkoholu. Jest to choroba chroniczna. Przejawia się przez nałogowe zachowania i problemy psychiczno – społeczne pozostające we wzajemnych i złożonych zależnościach. Cele terapii to utrzymanie abstynencji, polepszenie jakości życia w różnych obszarach funkcjonowania, rozpoznanie symptomów choroby i ich konsekwencji, zaakceptowanie konieczności korzystania z pomocy by nauczyć się żyć konstruktywnie z nieuleczalną chorobą, zidentyfikowanie problemów, które uzależniony ma zmienić, żeby życie było bardziej satysfakcjonujące oraz prowadzenie zmian i wspieranie w tym osoby uzależnionej, by kształtowała nowy styl życia.

Terapia i leczenie uzależnień od narkotyków

Leczenie uzależnień od narkotyków – praca z osobami, które są uzależnione od substancji chemicznych mających znaczny wpływ na czynności mózgu. Na ten rodzaj uzależnienia narażony jest każdy kto rozpoczyna eksperymentowanie z zażywaniem chemicznych środków odurzających – stymulantów, depresantów, halucynogenów (marihuana, ecstasy, amfetamina, metaamfetamina, heroina, kokaina, dopalacze). Eksperymentowanie z tymi substancjami może doprowadzić do stanu swoistego przyzwyczajenia, czyli swego rodzaju przymusu do dalszego zażywania, które nazywa się głodem narkotycznym. To, że ktoś miał kontakt z narkotykiem jest obserwowalne w zmianie zachowania tej osoby: impulsywne zachowania, nadmierna drażliwość, wybuchy złości, nadpobudliwość, odizolowanie, nagłe zmiany osobowościowe, pojawiające się lęki.

Leczenie seksoholizmu

Leczenie seksoholizmu Poznań – trudności w kontrolowaniu impulsów i popędów. Uzależnienie może przejawiać się pod postacią rożnych zachowań: oglądania pornografii, prostytuowania się, korzystania z prostytucji, kompulsywnej masturbacji, anonimowego seksu, a nawet samego uwodzenia czy tylko fantazjowania. Podłożem tych zachowań mogą być różnego rodzaju czynniki wynikające z środowiska domowego, środowiska zawodowego, relacji z innymi osobami, a także indywidualne czynniki psychologiczne takie jak nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości, niepewność, brak wiary we własne możliwości seksualne. Nasilony popęd seksualny objawiać się może w kompulsywnej masturbacji, częstym korzystaniem z materiałów pornograficznych, nasilonym popędem seksualnym skierowanym wobec innych osób.

Leczenie uzaleznień od hazardu

Leczenie uzależnień od hazardu – inaczej hazard patalogiczny lub kompulsywny. Tzw. zachowania hazardowe są rodzajem zaburzenia impulsu kontroli. Stan ten wiąże się z niemożnością kontroli impulsów do hazardu pomimo wiedzy o szkodliwości tych zachowań. Realizacja tego uzależnienia może przejawiać się w różnego rodzaju zachowaniach: obstawianie meczy, gry na maszynach, hazard internetowy (np. poker), gry w kasynie, zaangażowanie w gry o charakterze loterii. Osoby uzależnione od hazardu kontynuują swoje uzależnienie niezależnie od możliwości finansowych – dlatego tak często bywają zadłużone, mają problemy z prawem.

Terapia i leczenie uzależnień od komputera, telefonu internetu

Leczenie uzależnień od komputera i Internetu – jest to rodzaj uzależnienia behawioralnego (czyli takiego, które charakteryzuje się wielokrotnym oraz utrwalony powtarzaniem danego zachowania celem zredukowania napięć, osiągnięcia satysfakcjonującego stanu emocjonalnego i psychicznego). Charakterystyczne dla tego uzależnienia jest to, że osoby te mają problem z kontrolą czasu i przestrzeni poświęcanych na korzystanie z komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, a także z Internetu. W konsekwencji zostają coraz bardziej zaniedbane inne sfery ich życia, które wcześniej mogły być dla nich bardzo ważne: rozwój osobisty, relacje z innymi osobami, sytuacja zawodowa. Leczenie uzależnień od telefonu – tzw. fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu komórkowego. Rozwija się bardzo szybko, szczególnie wtedy, gdy telefon dostarcza osobie więcej korzyści niż świat zewnętrzny. Nawiązuje się wówczas swoista więź łącząca osobę uzależnioną z urządzeniem komórkowym. Korzystanie z telefonu komórkowego przestaje być zainteresowaniem, a zaczyna być podstawową potrzebą, ogromną fascynacją. Osoba taka wycofuje się z realnych i ważnych dla siebie relacji, zaniedbuje swoje dotychczasowe życie (zawodowe, szkolne, rodzinne, towarzyskie), przestaje zauważać swoje potrzeby i tym samym na nie odpowiadać.

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików – terapia osób, które doświadcają w swoim dorosłym życiu przykrych skutków wychowywania się w rodzinie z problemem uzależnienia. Jest to przede wszystkim pomoc osobom, dla których ważne jest zrozumienie i uporządkowanie doświadczanych przeżyć, które mają ścisły związek z trudną sytuacją rodziny pierwotnej, związanej z uzależnieniem któregoś z rodziców. Dlatego ważne jest, aby wspierać taką osobę w rozpoznawaniu swoich potrzeb oraz emocji, nauce wyrażania tego co ważne, nabycia i ugruntowania umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, zbudowanie fundamentu poczucia własnej wartości. Terapia syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) wymaga dużego zaangażowania emocjonalnego oraz czasowego.

Terapia osób współuzależnionych

Terapia rodziny osoby uzależnionej – terapia osób współuzależnionych, które pozostają w emocjonalnej zależności od osób uzależnionych. Zależność ta ma charakter zachowań nadodpowiedzialnych – branie odpowiedzialności za osobę uzależnioną, nie realizowanie własnych potrzeb. Wszyscy w rodzinie ponoszą koszty związane z zabiegami chroniącymi osobę uzależnioną przed konsekwencjami swoich zachowań. Osoby współuzależnione odczuwają brak bezpieczeństwa, podwyższony niepokój, uczucie złości wobec uzależnionego parnetra. Jest to efekt wyuczonej formy zachowań, spowodowanej niszczącą sytuacją – destrukcyjnymi zachowaniami uzależnionej partnerki/partnera. Trwanie w takim schemacie powoduje niemożność zmiany oraz prowadzi do pogorszenia własnego stanu psychicznego, a także często fizycznego.
Wybierz psychologa:


Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie