Coaching Poznań

COACHING W SELF

Kiedy na coaching a nie na terapię?  

Wiele osób słyszało o coachingu, jednak może nie mieć jasności, kiedy powinno się wybrać ofertę coachingową a kiedy warto skorzystać z terapii. Wyjaśnimy te wątpliwości.

Coaching jest formą pomocy, w której pracujemy z Tobą aby pomóc Ci w realizacji dość konkretnego celu, z którym do nas trafiasz. To może być np. tak, że chcesz zmienić pracę, mieć lepsze relacje z trudnymi współpracownikami w biznesie,  zwiększyć pewność siebie, lub znaleźć motywację do innych określonych działań, ale z jakiś względów albo nie wiesz jak się za to zabrać, albo nawet jeśli to robisz, to jesteś w tym nieskuteczna/y. Być może zauważasz na swojej drodze konkretne bariery - zewnętrzne lub w sobie - które uniemożliwiają wyraźny postęp i zadowolenie z realizacji podjętych zamiarów.

W podejściu coachingowym bazujemy na Twej woli osiągnięcia określonego stanu, na Twoich zasobach, na potencjale, jednocześnie sprawdzając realną Twoją motywację do podjęcia działań. Równolegle identyfikujemy bariery, które to utrudniają i z tymi barierami pracujemy. Ta praca na owych dwóch wymiarach – celu/pragnieniu oraz tym co Cię powstrzymuje - jest przedmiotem wspólnych sesji. Dzięki temu proces coachingowy pomaga Ci uwolnić bariery, abyś w pełni skoncentrował/a się na skorzystaniu z talentów, zasobów, kompetencji i uczenia się niezbędnych dla realizacji celów, które są dla Ciebie ważne. Zakładamy, że wszystkie je masz, potrzebne jest jedynie „zwolnienie” ich do działania.

Dlatego też proces coachingowy jest znacznie krótszy od terapii, zwykle zamyka się w cyklu 6-12 spotkań, choć czasem wystarczają nawet 4 sesje. Praca jest bardzo konkretna i dość szybka. Dzięki temu, że wszystkie jesteśmy zarówno coachami jak i psycholożkami/ terapeutkami, zwykle na początku jesteśmy w stanie potwierdzić, czy wyzwanie z którym się zgłaszasz jest właściwe do procesu coachingowego, czy też może być wskazany dłuższy proces terapeutyczny. Dzieje się tak wtedy, jeśli w toku rozmowy identyfikujemy na tyle istotne wyzwania po stronie barier, że praca nad nimi będzie potrzebowała dłuższego czasu i może początkowo zdominować znaczną część sesji, zanim pojawi się energia do pracy coachingowej.

I tutaj pojawia się kluczowa różnica pomiędzy terapią a coachingiem. Oba podejścia stawiają sobie cele, w obu pracuje się zarówno na zasobach jak i uwolnieniu blokad do ich realizacji, jednak terapia jest rozwiązaniem właściwym w sytuacji, kiedy praca z tym, co sprawia nam największe problemy w życiu wymaga dłuższego i bardziej złożonego podejścia i procesu uwolnienia naszej naturalnej ekspresji, energii, potencjału, czyli wymaga więcej czasu.

Rodzaje coachingu proponowanego w Self:
 

1. Coaching relacji i współpracy

Klienci coachingu relacji często chcą:

 • Lepiej współpracować z innymi.
 • Efektywnie rozwiązywać konflikty jako strona konfliktu lub jako zarządzający konfliktem.
 • Radzić sobie z toksycznymi lub przemocowymi ludźmi (związki, współpracownicy, przełożeni, klienci, podwładni).
 • Sprawnie się porozumiewać.
 • Pozytywnie wpływać na atmosferę w pracy
 • Być bardziej asertywnym.
 • Trafiać z odpowiednim przekazem do różnych typów osobowości.
 • Skuteczniej przekonywać innych do słusznych pomysłów.

2. Coaching przywództwa

Klienci coachingu przywództwa często chcą zbudować silną samoświadomość przywódczą oraz:

 • Lepiej współpracować z innymi poprzez skuteczne oddziaływanie i wpływanie na współpracowników.
 • Umiejętnie zarządzać konfliktem w organizacji.
 • Rekrutować i budować efektywne, zaangażowane i wysoce performujące zespoły.
 • Rozwijać umiejętności przywódcze w oparciu o opracowanie aspiracji liderskiej, dogłębną diagnozę swoich talentów i umiejętności oraz stylu przywództwa oraz przygotowanie i realizację strategii wzmacniania własnego przywództwa
 • Wzmocnić swoją Inteligencje Emocjonalną oraz tzw. Wewnętrzne Przywództwo (Self-Leadership)
 • Trafiać z odpowiednim przekazem do różnych typów osobowości.

3. Coaching zawodowej pewność siebie

Klienci coachingu zawodowej pewności siebie często chcą:

 • Być bardziej sobą, doceniać się za to kim się jest i przestać udawać kogoś innego.
 • Nie uzależniać samopoczucia od oceny innych i zewnętrznego potwierdzania swojej wartości.
 • Lepiej radzić sobie ze zmianą (organizacyjną, życiową).
 • Docenić i wykorzystywać swoje mocne strony do osiągnięcia celów.
 • Łatwiej podejmować decyzje.
 • Zbudować swój autorytet i/lub stać się charyzmatycznym liderem.
 • Utrzymać pewność siebie rezygnując z agresji, arogancji i presji.
 • Lepiej radzić sobie z tremą podczas wystąpień na forum.
 • Skuteczniej prowadzić prezentacje, wystąpienia publiczne i medialne.
 • Skutecznie zarządzać emocjami w pracy.
 • Zbudować umiejętności asertywnej komunikacji i stawiania granic

4. Coaching wypalenia zawodowego:

Klienci coachingu wypalenia zawodowego często chcą:

 • Znaleźć lub przywrócić tzw. sens pracy
 • Zwolnić tempo zachowując skuteczność.
 • Odnaleźć równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.
 • Odzyskać energię i pasję w pracy.
 • Na nowo przejawiać inicjatywę w działaniu.
 • Przełamać apatię i czerpać radość z pracy.
 • Odzyskać siły witalne i dobre fizyczne samopoczucie.
 • Wdrożyć zdrowszy styl życia.
 • Czerpać zadowolenie z kontaktów z ludźmi w środowisku pracy.
 • Odzyskać skuteczność i na nowo odnosić sukcesy.
 • Przejąć kontrolę nad swoim życiem.


PROCES COACHINGU

Na pierwszej sesji omawiasz swoje wyzwanie oraz to jak widzisz swoją sytuację (czyli dlaczego, wg Ciebie, nie wychodzi Ci aktualnie realizacja swego celu). Definiujesz dokładnie cele coachingowe oraz po czym poznasz, że zostały one zrealizowane. Wstępnie planowany jest proces (szacunkowa ilość sesji). Rekomenduje się spotkania raz na 2 tygodnie. Po niektórych sesjach otrzymujesz zadanie, ćwiczenie, którego celem jest albo pogłębienie omawianych treści albo eksperymentowanie z nowymi dla Ciebie zachowaniami, które mają wspierać oczekiwaną zmianę. Zebrane doświadczenia są następnie omawiane na kolejnej sesji, wyciągamy wnioski i podsumowujemy Twoje postępy.


COACHING POZNAŃ

Pracujemy na miejscu lub on-line.

Mamy 3 specjalistów, o których więcej przeczytasz w profilach konkretnych osób.

Nasz specjalistyczny gabinet znajduje się w Poznaniu, aby umówić się na wizytę zapraszamy do kontaktu. Wszystkie dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce kontakt.
Wybierz specjalistę w zakresie coachingu lub wsparcia rozwoju zawodowego:


Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie