Terapia młodzieży, psycholog dziecięcy Poznań

Psychoterapia dzieci i młodzieży to metody i techniki pomagania, które służą wspomaganiu zdrowego rozwoju dziecka i zdrowej relacji rodzice-dzieci. Nasi specjaliści stosują następujące formy pracy w tym kierunku:

  • Konsultacje rodziców lub opiekunów - psycholog pomaga rodzicom zrozumieć przyczyny problemu dziecka przez zrozumienie samego siebie. Pracuje z rodzicami nad wprowadzeniem takich zmian w swoim myśleniu i postępowaniu, które sprzyjają pozytywnym zmianom dziecka, utrwalanym podczas jego osobistej pracy z psychologiem,
  • Spotkania z dzieckiem - psycholog umawia się na serię spotkań indywidualnych z dzieckiem, posługując się nowatorskimi i bardzo skutecznymi technikami, m.in. metodą Play Therapy.
  • Terapia rodzinna, dotycząca relacji poszczególnych członków systemu ze sobą 

Zalecamy, aby odległość czasowa między sesjami nie była dłuższa niż 14 dni. Na początku pracy terapeutycznej warto umówić cotygodniowe wizyty. Regularność spotkań z terapeutą jest bardzo ważną kwestią w terapii.

Jak wygląda psychoterapia dziecka i nastolatka?

Środowisko w jakim funkcjonujemy kształtuje nas. Sposób zachowania się, okazywania uczuć osób bliskich, oddziałuje na każdego członka rodziny, co przekłada się na funkcjonowanie tych osób, a w konsekwencji może mieć wpływ na całe nasze życie. 

PIERWSZE SPOTKANIE. Psychoterapię dziecka rozpoczynamy od spotkań mających charakter konsultacji. W przypadku terapii dzieci i młodszych nastolatków, taka wstępna rozmowa z opiekunami jest konieczna, aby psycholog rozpoczął pracę z dzieckiem od kolejnej sesji. W przypadku psychoterapii starszych nastolatków, zazwyczaj zapraszamy opiekunów/a wraz z dzieckiem. Podczas tych spotkań psycholog zbiera wywiad od rodziców lub opiekunów prawnych odnośnie zgłaszanego problemu. W związku z tym na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców.

Zazwyczaj od drugiej wizyty, psycholog pracuje sam z dzieckiem. Spotkania te służą nawiązaniu bezpiecznej relacji między dzieckiem, a psychologiem. Specjalista poznaje dziecko - jego obecny sposób funkcjonowania w domu, szkole oraz w kontakcie z dorosłymi. Psycholog zbiera również informacje dotyczące rozwoju dziecka, a także zwyczajów panujących w rodzinie, stosowanych metod wychowania oraz zasad obowiązujących w domu.

Psycholog dla nastolatka lub dziecka

Do zaplanowania odpowiedniej interwencji przez psychologa, niezbędne jest sporządzenie trafnej diagnozy problemu. Do przygotowania diagnozy psychologicznej specjalista potrzebuje około 1-2 spotkania z opiekunami dziecka oraz adekwatną do trudności liczbę spotkań z dzieckiem. Psycholog integruje wszystkie otrzymane dane, z wywiadu z rodzicami, danych uzyskanych w testach psychologicznych i dzięki innym narzędziom, a także dzięki rozmowie z dzieckiem i jego obserwacji. W niektórych przypadkach, specjalista może uznać za konieczną konsultacje z psychiatrą dziecięcym lub innym specjalistą (logopedą, pedagogiem, neurologiem, kardiologiem). Konsultacje psychiatryczne zazwyczaj zalecane są w trakcie terapii dzieci i młodzieży cierpiących z powodu myśli samobójczych, samookaleczeń, zaburzeń odżywania, czasem w przypadku silnych zaburzeń lękowych, czy depresyjnych, a także ADHD, czy też, kiedy widoczne są całościowe zaburzenia rozwojowe. 
 

Terapia dzieci i młodzieży

Na pierwsze spotkanie warto wziąć wszelkie posiadane zaświadczenia, opinie psychologiczne, pedagogiczne, orzeczenia, wypisy ze szpitala, diagnozy lekarskie i tego typu dokumenty. Może to wpłynąć na szybsze sporządzenie diagnozy przez psychologa i co za tym idzie, szybszą interwencję. 

Trafnie sporządzona diagnoza psychologiczna pozwala specjaliście na podjęcie skutecznej interwencji, a co za tym idzie dobranie technik i metod pracy z opiekunami i dzieckiem w sposób zindywidualizowany i dopasowany do potrzeb i oczekiwań klientów. Opieka psychiatryczna, terapia logopedyczna, czy pedagogiczna mogą być prowadzone równolegle i wspomagająco.

W pracy z dzieckiem nasi psychologowie stosują metody i techniki pracy polegające na oddziaływaniu terapeutycznym na dziecko poprzez zabawę. Psycholog wytwarza bezpieczne środowisko, w którym dziecko będzie miało możliwości przeżywania całkowitej wolności, swobody i akceptacji, dzięki łatwiej będzie mu wyrażać siebie. Proces ten jest niezwykle bezpieczny, delikaty i nieinwazyjny. Twoje dziecko może nawet nie wiedzieć, że jest poddawane terapii psychologicznej i traktować spotkania z psychologiem jako zabawę i przyjemność.

Psycholog dziecięcy Poznań

Po kilku wizytach dziecka u psychologa w naszym gabinecie w Poznaniu, odbywa się spotkanie konsultacyjne z opiekunami.  Psycholog przekazuje wtedy informacje zwrotne rodzicom i zaprasza do wspólnego zaplanowania działań mających na celu pomoc dziecku w trudnej dla niego sytuacji. Współpraca rodziców w terapii dzieci jest niezwykle ważna. To oni pełnią rolę terapeuty poza sesjami, mogąc udzielać największego wsparcia swoim pociechom, a także wzmacniać pozytywne zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Bez aktywnej współpracy dorosłego opiekuna, efekty terapii jest trudniej osiągnąć.
Wybierz psychologa:


Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie