Izabella Rossal

*konsultacje psychologiczne *psychoterapia indywidualna i par *interwencja kryzysowa

 • magister psychologii, specjalność kliniczna, USWPS w Poznaniu
 • magister prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • psychoterapeutka - aktualnie w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (szkoła akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne)
 • absolwentka rocznej Szkoły Analizy Transakcyjnej wraz z certyfikowanym Szkoleniem 101, prowadzonej wg wymagań Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej EATA przez zespół trenerów Pracowni Psychologicznej „Spotkanie” w Poznaniu
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, I stopień w Centrum PSR – krótkoterminowe podejście skoncentrowane na celu i potrzebach klienta oraz wykorzystujące Jego zasoby
 • szkolenie IFS – wprowadzenie do modelu „System Wewnętrznej Rodziny” dr Richarda Schwarza
 • certyfikat CPI – Rational Behavior Therapy – RBT/ Racjonalna Terapia Zachowania – RTZ (w nurcie terapii poznawczo-behawioranej)
 • szkolenia z Dialogu Motywującego prowadzone przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju USWPS w Poznaniu i Warszawie
 • Genogram - szkolenie organizowane przez Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju USWPS w Poznaniu
 • warsztaty z technik oddechowych i relaksacyjnych oraz pracy z ciałem (TRE, ćwiczenia bioenergetyczne wg A. Lowena, Technika Alexsandra ), kursy redukcji stresu oparte na uważności MBSR/Mindfulness i na współczuciu MBCL oraz MBB (Mind-Body Bridging)
 • nadto liczne szkolenia i warsztaty związane z problematyką psychoterapii i pomocy psychologicznej oraz rozwoju osobistego: między innymi z asertywności, asertywności symbolicznej, z zakresu motywacji, zarządzania czasem, umiejętności psychospołecznych, poczucia własnej wartości, arteterapii, coachingu oraz udział w treningach interpersonalnych, intrapersonalnych i grupach rozwojowych
 • 6-miesięczny staż w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ w Poznaniu,
 • 6-miesięczny staż w Oddziale Chorób Afektywnych w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu
 • 3-miesięczny wolontariat – indywidualna pomoc psychologiczna osobie ze zdiagnozowaną schizofrenią
 • współautorka artykułu pt. „Cechy temperamentu a satysfakcja ze związku”, który ukazał się w Polskim Forum Psychologicznym z 2017r., t.22, nr 4, str. 623-635
 • pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, jestem członkinią  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie INTRA
 • praktykę terapeutyczną łączę z pracą psychologa w Centrum Medycznym HCP Szpitala im. Jana Pawła II w Poznaniu
 • swoją pracę poddaję systematycznej superwizji

Jak pracuję?

Bardzo ważne jest dla mnie budowanie relacji z drugą osobą, która opiera się na szacunku, empatii i daje poczucie bezpieczeństwa, gdyż to tworzy przestrzeń do otwierania się, doświadczania własnych emocji, potrzeb, wartości i odzyskiwania sił, które są niezbędne do podejmowania decyzji i wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu. Dopasowuję swój sposób pracy do sytuacji i potrzeb klienta. Pierwsze spotkanie ze mną ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny, kiedy to pracujemy nad wyodrębnieniem obszarów do wspólnej pracy, nazywamy problemy i określamy cele terapii. Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, integrując i wykorzystując zdobycze innych kierunków, w szczególności poznawczo-behawioralnego, zwłaszcza tzw. III fali CBT, systemowego i psychodynamicznego.

„Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.” (Virginia Satir)

W procesie psychoterapii towarzyszę drugiej osobie w poznawaniu i lepszym rozumieniu siebie i innych oraz staram się pomóc w odzyskiwaniu własnej siły do stawiania czoła trudnościom, do uniesienia tego, co dotychczas było nie do zniesienia i rozwinięcia swego potencjału. Nieustannie zadziwia mnie, że wszyscy ludzie są tak podobni, a jednocześnie każdy człowiek jest niepowtarzalny. Ta unikatowość drugiej osoby fascynuje mnie, dlatego staram się zawsze poznać dobrze jej świat, bo to w świecie jej znaczeń będziemy pracować. Wiem i wierzę, że każdy człowiek ma w sobie wewnętrzną moc i energię do bycia szczęśliwym, choć nie każdy ich doświadcza. Akceptacja siebie takiego jakim się jest, jest pierwszym krokiem do pożądanej zmiany.

W czym mogę pomóc?

 • problemy w bliskich relacjach (w tym problemy partnerskie i małżeńskie)
 • trudności w kontaktach z ludźmi
 • odnalezienie się w sytuacji przed/po rozwodzie lub rozstaniu
 • kryzysy i zmiany życiowe
 • żałoba
 • samotność
 • nieśmiałość
 • niskie poczucie własnej wartości
 • obciążające wydarzenia z przeszłośc
 • DDA – czyli pomoc osobom, które doświadczają w dorosłym życiu przykrych skutków wychowywania się w rodzinie z problemem uzależnienia
 • zaburzenia nastroju
 • trudności emocjonalne, w tym niepanowanie nad emocjami bądź niewyrażanie lub niedostrzeganie ich,
 • częste przeżywanie smutku, lęku, złości, przygnębienia, bezradności
 • poczucie niespełnienia, brak satysfakcji
 • objawy depresyjne, lękowe, nerwicowe
 • napady panik
 • fobia społeczna
 • objawy psychosomatyczne
 • stres
 • rozwój osobisty
 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo psychologiczne

Kontakt do mnie*

E-mail: rossal@self-psychologia.pl

WAŻNE: Bezpośredni numer telefonu oraz adres mailowy specjalisty nie służą do kontaktowania się z terapeutą pomiędzy sesjami, w celu uzyskania porady lub pomocy psychologicznej. Służą natomiast do kontaktu w sprawach organizacyjnych, związanych z przebiegiem terapii, oraz do kontaktu z naszym gabinetem poza godzinami pracy sekretariatu.

Gabinet psychologiczny w Poznaniu, w którym przyjmuję:

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie