Polityka prywatności „SELF” Przyjazne Terapie

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zastosowania plików cookies i innych technologii w obrębie witryny internetowej self-psychologia.pl

Administratorem strony jest „Self” Przyjazne Terapie sp.z.o.o. z siedzibą przy ul. Jana Spychalskiego 25/1, 61-571 Poznań, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 7831827852, REGON: 387647606


§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administratorem - „Self” Przyjazne Terapie sp.z.o.o. z siedzibą przy ul. Jana Spychalskiego 25/1, 61-571 Poznań, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 7831827852, REGON: 387647606
 2. Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) „Self” Przyjazne Terapie sp.z.o.o. z siedzibą przy ul. Jana Spychalskiego 25/1, 61-571 Poznań, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 7831827852, REGON: 387647606
 3. Strona internetowa – witryna internetowa umieszona pod adresem https://self-psychologia.pl
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony internetowej.


§2 Dane osobowe

 1. Użytkownik może dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie internetowej, takich jak formularz kontaktowy.
 2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego, obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane są wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w celu umowienia wizyty.
 3. Administrator niniejszym informuje, iż dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania poufności przekazanych mu danych osobowych. Jednocześnie Administrator pragnie wskazać, iż przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników Strony internetowej, oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo żądania wydania kopii danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.


§3 Pliki cookies

 1. Administrator korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej.
 3. Administrator niniejszym wskazuje, iż zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
 4. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, iż może on samodzielnie i w każdym czasie zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w zakresie przechowywania plików cookies i uzyskiwania dostępu do urządzeń Użytkownika. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze iż w takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 5. Administrator informuje niniejszym, iż Użytkownik w każdej chwili może usunąć zapisane przez Administratora pliki cookies poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcji użytkowanej przeglądarki internetowej.


§4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kody śledzenia Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Search Console – w celu analizy statystyk Strony.


§5 Logi serwera

 1. Podczas korzystania ze Strony internetowej serwery w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik itp.
 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie umożliwają identyfikacji danego Użytkownika, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa w §2 ust. 4 następuje poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniego wniosku:
  a. osobiście w gabinecie „Self” Przyjazne Terapie (ul. Jana Spychalskiego 25/1, 61-571 Poznań),
  b. drogą pocztową na wskazany powyżej adres,
  c. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@self-psychologia.pl
 3. Kontakt z administratorem strony możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@self-psychologia.pl

Konsultacje

Zespół psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych zaprasza na konsultacje. Nasi psychologowie prowadzą zarówno terapię indywidualną, jak i terapię dla par oraz rodzin. Pomoc psychologiczna to nasza pasja, a nasz zespół terapeutów został stworzony po to, by pomagać ludziom na jak najszerszą skalę. Jeżeli poszukujesz dobrych specjalistów, którzy w fachowy sposób udzielą Ci wsparcia, skontaktuj się z naszym gabinetem psychologicznym w Poznaniu. Formę terapii oraz metody pracy dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta. Przyjazna psychologia to nasza wizytówka. Pomagamy także on-line.

Pomagamy także ON-LINE

Nie musisz wychodzić z domu, aby rozwiązać swoje problemy. Kontakt ON-LINE to bardzo praktyczna forma spotkań, zwłaszcza, jeśli nie mieszkasz w Poznaniu. Zapraszamy na terapię on-line lub spotkania telefoniczne.

Spotify logo
Facebook
Contact
SELF Przyjazne Terapie